Tuesday, July 26, 2016

Pann: Đại diện của idol-bị-bắt-nạt

Sao ông ấy lúc nào cũng như thế vậy?  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋGif này hài vđ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết:  [+521][-10]
====

1.[+288,-3] Sunggyu không bị bắt nạt, Sunggyu đang bắt nạt cả thế giới

2.[+182,-1] Chân dung người đàn ông bắt nạt cả thế giới

3.[+153,-2]  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sao Sunggyu lại thế?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Anh ấy được gọi là rau củ của IAC ㅜㅠㅜㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4.[+76,0] Idol rau-củ nguyên gốc là đây. Trước giờ làm gì có ai như ổng, rau và ông cụ  ㅋㅋ Sa rang hê dô

5.[+73,0] Cháu trai ngoan ngoãn đang giang tay ra với cụ Gyu  bị bắt nạt  ㅋㅋ "Ông ơi, lần tới mình cùng chơi nhé"

6.[+73,0] Đâu phải ổng nhạt nhẽo hay là gì đâu  ㅋㅋㅋㅋㅋ Đến lúc cần tăng động là cực kỳ tăng động, tặng các mẹ gif Gyu ăn bim bim nè

7.[+70,0] Gif cuối cùng là cảnh cụ già đang suy nghĩ xem mình có nên đi tắm nắng hay không


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment