Osen- Naver: PD 'Music Bank', 'Son Dongwoon nói đã chuẩn bị để làm MC trong 4 năm... mong chờ buổi phát sóng'1. [+1,466, -34] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cuối cùng thì. Lúc Son Dongwoon mà đi thì sẽ trống trải lắm

2. [+1,260, -29] Xem mấy cái gif lúc kết 'Music Bank' của chàng đi, hài điên ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+1,026, -23]ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đợi mãi ㅋㅋㅋㅋ Ước nguyện của anh giai cuối cùng cũng được hoàn thành

4. [+833, -27] Cute ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em tin anh sẽ làm tốt

5. [+706, -24] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Rồi cũng đến ngày đó

6. [+125, -3] Dongwoon có khiếu giải trí tốt, chỉ cần push một tẹo là anh ấy sẽ ổn

7. [+120, -3] ㅋㅋㅋ Lúc nào người ấy chả đứng sau các MC vào lúc kết show rồi đoạt mọi sự chú ý. Mãi cũng đợi được! ㅋㅋㅋㅋ

8. [+114, -3] Cưng quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hoàn thàn tâm nguyện rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+109, -4] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Son Dongwoon cố lên!! Lần đầu tiên, em sẽ xem 'Music Bank' từ đầu đến cuối, vì chàng!!!! ㅋㅋㅋㅋㅋ

10. [+103, -4] Ông-tiên-kết-sô làm được rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: kkuljaem

0 comments:

Post a Comment