Wednesday, July 6, 2016

Osen - Naver: "Hình cả nhóm được ngóng chờ từ lâu"... Sự kết hợp vui vẻ của dàn diễn viên Moon Lover
 

1. [+2,139, -35] Chất lượng hình làm sao đấy... Đau cả mắt

2. [+1,285, -52] Ôi... Môi trường làm việc của IU

3. [+1,455, -128] GATO với IU quá

4. [+1,090, -78] Chắc kiếp trước IU phải cứu cả một đất nước. Ganh tỵ thật.

5. [+803, -69] Lee Jun Ki, lần này phải thật thành công anh nhé

6. [+115, -6] Đây mới là vườn bông này

7. [+131, -13] Ai cũng đẹp hết

8. [+183, -35] GATO lồi mắt với IU luôn  ㅠㅠㅠㅠ Baekhyun đáng yêu quá  ㅠㅠㅠㅠ Ai cũng đẹp  ㅠㅠㅠㅠㅠ Nói chung là hóng lắm rồi!!

9. [+106, -10] Hình này do báo đăng hả? Sao mờ thế, em chỉ nhận ra mỗi IU

10. [+119, -13] Sao ai cũng đáng yêu hết vậy...


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment