Saturday, July 23, 2016

[Naver] ZICO, JINYOUNG, RAPMON, WOOZI, top 4 idol tự sản xuất


Phản hồi bài viết: +137


1. [+746/-55]
Tui còn nghĩ "Sao lại không có GD với Yong Joonhyun?" cơ mà thì ra là người ta đang nói đến những người mới... Woozi làm tốt phết đó~

2. [+496/-55]
Suga tham gia nhiều vào quá trình sản xuất hơn Rapmon mà..

3. [+340/-33]
Tất cả đều tuyệt..

4. [+370/-48]
Chú nhà báo ạ... Trong Bangtan thì Suga tích cực tham gia quá trình sản xuất hơn đấy....

5. [+281/-40]
Mùa hè đang bùng cháy, nóng nóng (Lời bài hát của Zico cho quảng cáo Ocean World)

6. [+84/-7]
Ít nhất trong bài cũng phải liệt kê ra 3 đến 4 bài hát tiêu biểu chứ, thế thì người đọc mới có thể kiểu "Ôi, thì ra cậu ấy là người sản xuất bài này à". Làm ăn chán ghê

7. [+76/-11]
Cả 4 cậu này đều rất ấn tượng

8. [+55/-5]
Bài At the Same Place thật sự được sản xuất rất khéo, giờ em vẫn còn nghe bài đó nè, hay lắm.
-----
Credit: http://goo.gl/XEYD5g

No comments:

Post a Comment