[naver] 'Three meals a day' Nam Joohyuk, nghiện những trò đùa không ai hiểu 'Nếu đánh đổ sữa thì sao? Aya't/n: 'sữa' tiếng Hàn là 우유 ("uyu"), nếu xoay ngang ra (đánh đổ sữa) thì thành 아야 ("aya"), là tiếng bạn kêu khi bị đau. Thực ra trò này hài lắm.

Phản hồi bài viết: +134
1. [+936, -34] ㅋㅋㅋㅋㅋ Moe quá xá

2. [+714, -28] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Mặt dễ cưng tính tình dễ thương, aya vậy là thành công rồi ㅋㅋ

3. [+618, -42] Càng xem Joohyuk càng thấy thích chàng. Chứ lúc đầu chỉ thấy tạm được.

4. [+556, -22] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Càng ngày càng khá đấy, luôn thế ㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+308, -18] Úi người vừa nói xong là bài báo ra lò này ㅋㅋㅋㅋ

6. [+64, -3] Nếu Lọ Lem bị mất ngủ, thì là Mozzarella ('모짜렐라/Mozzarella' đồng âm với '못자래라/mất ngủ')

7. [+65, -8] Tự dưng cũng cười theo mà chả hiểu vì sao, ôi tổn thương lòng tự trọng quá ㅋㅋ
_

Credit: pannchoa

0 comments:

Post a Comment