Saturday, July 16, 2016

[naver] 'SMTM 5' BeWhy, người chiến thắng cuối cùng... Không hề phạm lỗi

Phản hồi bài viết: +2021. [+6263/-98] Nhân cách CJamm đúng jjang.. Vui mừng như thể mình là người chiến thắng

2. [+5208/-534] Màn trình diễn giành chiến thắng ngày hôm nay là "Doggebi" (T/N: Flowsik, Hashswan, Boi B, Woo Taewoon và G2 đã có một "màn trình diễn bất ngờ" và đó là tên bài hát)

3. [+4557/-328] CJamm, cậu làm rất tốt! Mặc cho người ta nói gì, cậu vẫn là số một!

4. [+4329/-380] Kẻ chiến thắng thật sự của ngàu hôm nay là Doggebi. Đến mê mệt giọng Hashwan, rồi lại mê thêm cả Flowsik!

5. [+4354/-492] Tôi thích Bewhy nhưng hôm nay chán quá, no jam.

6. [+1625/-56] Thật sự là tốn nhiều thời gian quá ㅋㅋㅋㅋ Xem đến tập ngày hôm nay vì tấm lòng trung trinh trước sau như một ㅋㅋㅋ Đu CJamm cơ nhưng BeWhy đúng là BeWhy ㅎ

7. [+1634/-68] Chúc mừng BeWhy nhé... Nhưng lần sau làm ơn đừng phát sóng trực tiếp..

8. [+1375/-16] Thích CJamm hơn... Cậu ấy là một người thật sự tốt
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment