Wednesday, July 20, 2016

Mydaily - Naver: "Môi trường làm việc của IU"...'Scarlet Heart', cô gái duy nhất giữa 7 hoàng tử


Thumbnail

Thumbnail


1. [+7,802, -295] GATO với IU quá..

2. [+5,677, -217] Điên cmnr... Lee Junki, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun, Ji Soo, Nam Joo Hyuk, Baekhyun..

3. [+4,472, -186] Lee Junki càng già càng trẻ là tđn

4. [+2,944, -184] Oimeoi em GATO với chỗ làm của cô này quá  ㅠ Muốn sớm thấy Lee Jun Ki và phim này..

5. [+2,114, -158] Tóc của Kang Ha Neul... nhưng thôi vẫn đẹp trai

6. [+470, -49] Mắt em dính ngay đến Lee Junki ㅋㅋㅋ Đẹp trai thiệt

7. [+399, -47] Lee Junki, anh ăn gì mà đẹp trai thế ?ㅋㅋㅋ

8. [+343, -36] Lee Junki bảnh quá trời..


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment