Friday, July 15, 2016

[Instiz] Vườn hoa của Park Jinyoung và vườn hoa của Lee Sooman


và 


Thích cả hai luôn

-

- Tớ cũng thích cả hai nhóm này

- Tui muốn làm bướm trong vườn hoa của Sooman ㅠㅠㅠ

- Cả 2 đều đẹp cơ mà mảnh vườn của Jinyoung đúng thật là vườn toàn hoa là hoa...

- Không chọn nổi

- Vườn hoa của Sooman.. thực sự là cái tường thành cmnr...

- Em muốn được làm chú ong trong cả 2 vườn hoa này..

- Chịu thôi.. Hỏi khó thế..

- Cả hai vườn đều thường thôi, cơ mà Tử Du..

- Cả hai vườn đều đẹp nhưng mà mị thích vườn của Sooman hơn..

- Thích vườn hoa của Sooman hơn..

- Như kiểu hỏi thích bố hay thích mẹ ý nhở ~ hay hỏi kiểu thích jjajangmyeon hay jjambbong ý~ Không chọn được đâu nhé~

 - Nô lệ của Lee Sooman chính là em..

- Đây là máy ATM của Lee Sooman nè...

- Mina ưi.. Tớ yêu cậu..

- Uầy... Nhìn cơ bụng của Wendy kìa..

- Red Velvet xinh qtđ.. Và Twice cũng xinh không kém..

- Kiểu nữ tính và kiểu quý cô.. Chịu không chọn nổi..

- Cảm giác kiểu Bae Joohyun vừa đánh vào tim tui 5000 cái...
-----
Credit: https://goo.gl/onNHTY

No comments:

Post a Comment