Friday, July 29, 2016

Instiz: Vũ đạo sốc nhất của nhóm nữ từ đó tới giờ- Trông như mấy con bọ

- Ủa mà ai vậy?
+ Một nhóm tên là Chaness

- Ui da, có vẻ sẽ đau lưng

- Vấn đề là, chả thấy sexy chỉ thấy buồn cười  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cãi vũ đạo này chả có miếng thu hút nào cả   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sốc thật, thấy tội nghiệp cho họ mà sao vẫn buồn cười... cảm xúc lẫn lộn...

- Lố bịch vãi

- Trông tởm tởm sợ sợ sao ấy

- Em đang xem cái gì thế này...

- Cũng hơi sốc nhưng mình thấy vũ đạo mông của Marionette còn kinh hơn...

- Bị bắt nhảy thế này chắc họ xấu hổ lắm  ㅠㅠ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment