Saturday, July 9, 2016

Instiz: Thành viên EXO khó hiểu nhất

 

알다 모를 경수
Alda Moleul Kyungsoo (T/N:  Biết Kyungsoo nhưng không hiểu Kyungsoo) 


Fan đặt nickname này cho anh ấy vì có câu nói "dù có biết Kyungsoo cũng không thể hiểu nổi anh ấy"Dính cờ Hàn Quốc lên mặt


*nhai nhai nhai*???
Mask SingerLôi locker ra làm trống

Ngô Diệc Phàm: ????????????????????????????????????"Dù EXO đang bận giới thiệu giải thưởng nếu thắng cuộc thì tôi cứ chơi cái đã"


Tất cả mọi người: ?????????????????????????????Phản hồi bài viết: +238
 
====

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cái gif ổng rút chai nước dưới cùng là hài nhất  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Yêu Almokyung lắm

- Gif cuối là sao vậy?
>> Cố nhịn trên sân khấu nhưng vừa hết cái là phi ngay vào WC để giải tỏa nỗi lòng!
>>> Đâu, là do các nghệ sĩ ở sau phải diễn nên họ phải xuống nhanh đấy chứ
>> Cần đi tè nên phi xuống nhanh thế   ㅋㅋㅋㅋ

-  Đàn ông là vậy đấy   ㅋㅋㅋ

- Ôi  ㅋㅋ Ciu vậy

- Hài vđ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋAlmokyung


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment