Thursday, July 21, 2016

Instiz: Sự thật về bức hình sảng khoái của một idol


Trông sảng khoái bao ngầu, nhưng mà...
Thật nể Song Mino vì có thể giữ biểu cảm cool đến thế

Phản hồi bài viết:   +83

====

- Thằng cha nào phun nước đấy??  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Jinwoo?
>> Chuẩn!

- Ôi ngầu quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Làm em nhớ tới mấy quảng cáo bia

- Yêu vật vã   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Á đù ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thật chứ mấy cha Winner này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hàivl ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ phun nước vào nhau chứ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em có ngờ đâu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Jinwoo hả? Nhìn tóc vàng lại cứ nghĩ là EXO Suho cơ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment