Thursday, July 14, 2016

[Instiz] Red Velvet Wendy lại giảm cân nữa rồi.jpg
-
Phản hồi bài viết: +7

- Heol Seungwan à.. 8ㅅ8

- Đẹp xuất sắc...

- Uầy ... Gầy qtđ... Wendy ơiii ㅠㅠㅠㅠ

- Thích visual của cô nàng hồi mới debut nhất luôn ㅎㅎㅎㅎㅎ Đợt Wendy debut mị còn là đứa duy nhất bảo cái bạn tóc xanh xinh nhất nhóm mà ㅎㅎㅎㅎ
- Heol xương hàm kìa....

- Wan-ie gầy quá đi thôi ㅠㅠㅠㅠ

- Khả năng tự quản lí bản thân của cô nàng thật đáng khâm phục...
-----
Credit: http://goo.gl/P8VRQ5

No comments:

Post a Comment