Saturday, July 2, 2016

[instiz] NCT 127 vừa tung teaser cá nhân

Lee Donghyuk sinh năm 2000
Sẽ quảng bá dưới tên Haechan!Phản hồi bài viết: +12

- Ah Donghyukㅠㅠㅠㅠㅠ sốc quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ chúc mừng debut nhé

- Donghyukie trở thành Haechan.ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ. Mừng em debut

- Tại tên Donghyuk phổ biến quá mà... Nhưng mấy bạn Donghyuk đều có màu giọng hay lắm cơ

- Đang kiểu 'Quào giống Donghyuk thế' thì hóa ra là ẻm thật

- Lớn quá rồi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Haechanie à cảm động quá

- Đang nghĩ Haechan là ai thế nhỉ, ra chính là Donghyuk!

- Cứ tưởng là Donghyuk, thế mà lại là Haechan

- Haechan? Nghe í ẹ quá ㅋㅋ Donghyukie cuối cùng cũng được ra mắt rồi

- Thế NCT 127 là tên nhóm sao?

- Ôi đang bảo Haechan là đứa nào là đứa nào ... Donghyuk-ahㅜㅜㅜ noona sẽ ủng hộ em
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment