Tuesday, July 26, 2016

Instiz: Một người cha cùng con gái đến concert.jpg


Và ông đã mở cánh cửa bước vào fandom.<3 br="" love="" nbsp="" xo="" you=""> Phản hồi bài viết: +24

====

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cũng dự trước rồi nhưng vẫn phải phì cười

- ôi bố chúng mình kìa!

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đùa chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Bố Sooman ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Có chắc là bố không để con gái ở nhà để đi một mình không?
>  Dễ thế lắm  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
> ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mấy người xung quanh trông mặt có vẻ sốc  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- B... bố à...

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment