Saturday, July 9, 2016

Instiz: Một fan vẽ hình phản ứng của EXO khi gặp gián


Phản hồi bài viết: +13

====

- Chanyeol  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Baekhyun và Chanyeol  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đúng là ngoài đời họ sẽ làm thế thật

- Vì Kai và Chanyeol không sợ côn trùng?
> Không, ý bảo Chanyeol tự sướng nhiều quá ý  ㅋㅋㅋ
> Nhưng Jongin không sợ thật mà 

-   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hài vãi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Park Chanyeol

- Baekhyun, Chanyeol, Sehun   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Oimeoi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ngoài đời chắc chắn họ cũng sẽ làm vậy cho mà xem 

- Xiumin còn cố bắt nó kìa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ và  Park Chanyeol thì..

- Hình của Chanyeol buồn cười quá  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Không ngờ là Kyungsoo lại sợ sâu bọ ấy  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Em thề chắc chắn Baekhyun sẽ như thế   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment