Wednesday, July 6, 2016

Instiz: Mình không biết là Seventeen sống kế bên nhà Monsta X đấy
Phản hồi bài viết: +34

====


- Ồ nô  ㅋㅋㅋ Mình cứ tưởng thớt này nói về tình bạn giữa hai nhóm hay là gì cơ 

- Ớ~~~   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Làm em tưởng thật

-ㅋㅋㅋㅋ Thể hiện đúng khí chất của hai nhóm còn gì  ㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Vật ra cười gần chết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Yêu Monsta X đen tối lắm

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sao khí chất hai bên khác hẳn nhau vậy 

- Á đù  ㅋㅋㅋㅋ Mới đầu mình kiểu "clgt" xong đến lúc hiểu r athì bò ra cười 

- #quỳ  ㅋㅋ

- Ơ, mỗi mình em chả hiểu gì à? 
> Họ tìm thấy hai ngôi nhà giống với hình ảnh của Monsta X và Seventeen cậu ạ


-
Credit: pann-choa
 

No comments:

Post a Comment