Saturday, July 9, 2016

Instiz: Đm... Con bạn tôi ngủ với thằng em tôi..

 

Ôi định mệnh... Tôi phải làm gì bây giờ?
Thằng em tôi mới 20 tuổi, con bạn thì 25 tuổi rồi.
Con kia không dám nghe điện thoại nữa.
Kể cả có phải giết nó thì tôi phải giết sao cho tử tế một chút hả? 

=== 

- Hul...

- Có vẻ thớt cưng thằng em lắm...

- Thằng em cũng sai mà.. Sao thớt chỉ đổ lỗi cho mình cô bạn kia?

- Cả hai đều lớn rồi, có ai bắt ép gì đâu.. Không phải là quấy rối tình dục hay là gì cả.. Tôi chả thấy có vấn đề gì ở đây hết..

- Klq nhưng chị này ăn nói sợ thế trong khi nickname thì rõ ciu, hẳn  "8ㅅ8"..

- Phải mình thì mình cũng cáu điên lên được..

- Chẳng hiểu có vấn đề gì cơ..

- Ôi phải là mình chắc mình đơ máy quá.. 

- Sốc thật nhưng đâu cần thiết phải giết bà kia..

- Thớt ghét con bạn đó lắm hả..?

- Nghe tin em trai ngủ với bạn thì chắc mình cũng sốc dữ lắm..

- Không thể hiểu nổi chủ thớt vì mình chẳng có em trai..

- Em trai nhỏ hơn 5 tuổi.. Trong mắt cô ấy thì nó mới chỉ là đứa bé thôi, hẳn là phải cáu lắm rồi..

- Thằng kia có còn nhỏ nhít gì cho cam, chả sao hết..

- "Sao mày dám động vào em bà?" Chắc chị ấy nghĩ thế chăng..?

- Ủa mà hai đứa kia còn không phải yêu nhau cơ, chỉ là tình một đêm hay sao đó mà...? Bảo sao chị ấy nổi cơn tam bành như thế.

- 20 tuổi.. Vẫn còn nhỏ lắm.. 


=
Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment