Monday, July 18, 2016

Instiz: Idol sinh từ năm 2000 đổ lại
CLC Eunbin (6/1/2000)
Từ 'Produce 101'Astro Sanha (21/3/2000)Mixx Arie (7/4/2000)Mixx Liyah (11/5/2000)
April Yena (22/5/2000)NCT Haechan (6/6/2000)
Idol nhỏ tuổi nhất của SMIOI Somi (9/3/2001)
Từ Sixteen và Produce 101April Jinsol (4/12/2001)
Cô bé debut vào tháng 8/2015 (hồi đó mới 13 tuổi). 
Idol trẻ nhất


=- Trừ Somi ra thì chưa thấy mấy người kia bao giờ

- Jinsol còn nhỏ nhưng đã tài năng lắm rồi  ㅠㅠ Tương lai em ấy sáng lắm

- Không biết là Eunbin nhỏ thế đấy...

- Chị yêu em Haechan  ㅠㅠㅠㅠ


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment