Friday, July 1, 2016

Instiz: Dàn sao tới xem buổi công chiếu phim của Big Bang ngày hôm nay

- Gal Sowon, Lee Soohyukㅠㅠ

- Lee Soohyuk đẹp trai quá thể đáng;; ná hết cả thở.. Ảnh phóng viên chụp mà vẫn đẹp giai là thế nào hả anh ơi..?

- Jimin!!!

- Hul.. One đẹp trai thật đấy..

- Sowonie ciu quá cơ ㅠㅠ

- Jimin cũng tới nữa!!
> Hul.. Bangtan Jimin cũng tới xem công chiếu hả?
> Thân với Big Bang hả?

- Đang giữa mùa hè mà đúng không..? Sao lại mặc mấy bộ đó..

- Đang kéo kéo mà thấy One cái là há hết cả mồm.. Bảnh thật..

- Thấy Jinwoo là ngừng scroll..

- Hyuksoo.. Ăn gì mà đẹp thế anh?

- Jaewon-ah.. Người có phải diễn viên không thế..? Nhìn khuôn mặt bừng sáng ấy kìa..

- Cơ bản thì là tiệc YG..

- Ai cũng cao..
_

Credit: 

No comments:

Post a Comment