Tuesday, July 12, 2016

Instiz: Các thành viên EXO mọc râu
Phản hồi bài viết: +9

===

- Sao trông sến súa thế này, đến lông mày cũng đậm rì nữa

- Suho không hợp một tẹo nào luôn  ㅋㅋㅋ kiểu chả liên quan ấy

- Ôi mai Chúa.. Có phải tại các anh trông gấu hơn không? Sao tui tự dưng yêu lại từ đầu với Chen và D.O. thế này   ㅠㅠㅠㅠㅠ trông ngầu quá đí

- Jongdae như kiểu có thể biến thành Choi Siwon được ý   ㅋㅋㅋ

- Ôi Kyungsoo bô trai ghê  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Wow Oh Sehun vẫn đẹp trai mới chết

- Ớ, Chen hợp râu ria lông lá quá. Trông như một diễn viên sexy vậy

- Chen hợp một cách bất ngờ  ㅋㅋㅋㅋㅋ Anh ấy với DO trông đẹp phết ㅋㅋㅋ

- Uầyyyyyy Chen hợp quá xá.... Đến kiểu tóc cũng cùng một phong cách

- Do Kyungsoo và Jongin trông như thể tự nhiên vốn đã vậy   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment