Wednesday, July 20, 2016

Instiz: Bắt gặp EXO Chen hát bằng cả trái tim trong một quán sushi
- Do Kyungsoo ciu quá, cả Chen đang say sưa hát cũng thế ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Do Kyungsoo ㅋㅋㅋ

- Quá dễ thương ㅋㅋㅋㅋ Cục cưng mặt lạnh ㅋㅋㅋ

- Em nghĩ giờ em đã hiểu tại sao fan lại gọi D.O. là cục cưng mặt lạnh rồiㅋㅋㅋㅋ

- Cho em một suất Do Kyungsoo?

- Kyungsoo-ya.. Thử tích cực cười lên xem nào ㅋㅋㅋ

- Biểu cảm của Kyungsoo ㅋㅋㅋㅋ

- Cái tít ạ ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cứ tưởng có vụ gì ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Quán sushi ㅋㅋㅋㅋ Thật không ngờ ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đang tự hỏi chuyện gì thế nhỉ thì thấy Kyungsooㅋㅋㅋㅋ

- Jongdae-yaㅋㅋㅋㅋ

- Hài vãi chưởng ㅋㅋㅋㅋ

- Kyungsoo.. Làm ơn...ㅋㅋㅋㅋ

- Tôi điên thật cho ông xem ㅋㅋㅋㅋ

- Ah.. Cứ tưởng là thật ㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment