Friday, July 1, 2016

Insitz: Phiên bản nam của EXID Hani

Chính là B.A.P Daehyun đó


- Đúng thật nhỉ!

- Nhưng nhìn Daehyun chỉ nhớ tới Seo In Guk thôi

- Sao trước giờ mình không nhận ra vậy trời?
 
- Mới đọc tít bài lại cứ tưởng là nói Seo Kang Joon

- Daehyun giống nhiều người quá vậy

- Trông cậu này giống Seo Kang Joon + Nam Joo Hyuk   ㅠㅠㅠ

- Khí chất giông giống nhau, hình tự sướng cũng giống
 


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment