Thursday, July 28, 2016

Dong A - Naver: Ji Chang Wook "Nam diễn viên được trả thù lao cao nhất cho một drama của tvN? Là vì độ nổi tiếng của anh ấy ở nước ngoài"


1. [+5,131, -401] Nếu Ji Chang Wook đã từng này thì Kim Soo Hyun, Lee Minho, và Song Joong Ki hẳn phải được trả séc trống nếu sang tvN

2. [+4,635, -761] Có tí nói quá thì phải. Kể cả có nổi thần thánh thế nào bên Trung Quốc thì Ji Chang Wook cũng nào đã đạt đến tầm siêu sao ở Hàn đâu. Tự dưng nghe lại tưởng ngang hàng Jeon Do Yeon không bằng

3. [+2,772, -181] Nếu xu hướng tăng thù lao cho diễn viên cứ tiếp diễn thế này thì các đài truyền hình và công ty sản xuất rồi sẽ chẳng còn đủ ngân quỹ nữa, kết cục là sẽ phải phụ thuộc vào quảng cáo nhiều hơn, mà điều này có thể phá nát cả bộ drama ấy chứ

4. [+3,962, -673] Không tin đâu...

5. [+3,181, -571] Chẳng phải Ji Chang Wook chỉ là bong bóng thôi hả?...

6. [+764, -20] Hãy chăm lo cho nhân viên đoàn làm phim nhiều hơn đi, diễn viên kiếm đủ không lo chết đói rồi

7. [+570, -4] 'Healer' hay, nó là hit bự bên Trung hả? Nghe nói Jeon Do Yeon nhận tới 85 million won cho một tập phim cơ
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment