Wednesday, July 20, 2016

Dong A- Naver: Honey Lee, Kim Jung Min, Luna, sắc đẹp của những cô bạn thân làm bừng sáng Hawaii

1. [+928, -42] Kim Jung Min không xuất hiện trên kênh lớn mấy nhưng thân hình cô ấy tuyệt thật đó

2. [+738, -39] Ôi, khí chất của Honey Lee..

3. [+729, -92] Luna trông xinh quá

5. [+302, -63] Uầy Luna xinh hơn bao nhiêu

6. [+24, -1] Kim Jung Min có bo đì ngoại hạng nha, lại còn khá là cao nữa. Sinh ra đã đẹp rồi.

7. [+20, -2] Kim Jung Min phong cách thật. Khí chất của Luna cũng rất độc đáo.

8. [+19, -2] Luna, Honey Lee, Kim Jung Min, ai cũng xinh và tốt bụng hết. Thật tốt khi thấy họ làm việc chăm chỉ!!! Ngày càng thành công hơn nhé!  


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment