Tuesday, July 5, 2016

Dispatch - Naver: "Choovely đáng yêu của tôi"... Choo Sung Hoon, Yano Shiho, gia đình đáng yêu 

1. [+525, -52] Cháu đề nghị hai cô chú sinh cho bé Sarang một dongsaeng trước khi quá muộn!!!!  

2. [+299, -19] Sarang càng ngày càng xinh!

3. [+219, -18] Sarang xinh quá

4. [+161, -5] Choo Sung Hoon ㄲㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+206, -36] Mình không thích Nhật... nhưng mình thích Sarang và Yano Shiho  

6. [+27, -1] Trông bố mẹ hạnh phúc chưa kìa

7. [+41, -9] Sarang siêu cấp đáng yêu


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment