Monday, July 18, 2016

Daum Cafe: Nữ idol mồm to nhất- Hul ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Uầy, mình cứ tưởng miệng Kim Sohye đã to rồi, của Namjoo còn to daebak luôn cơ  

- 15 cái xúc xích ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mình còn chả cho nổi quá nửa nắm đấm vào mồm 

- Mắt, mũi, miệng đều to. GATO thật

- Mị đã thử nhét tay vào mồm và vừa luôn các mẹ ạ  ㅋㅋㅋ Mà mồm mị có to đâu, chắc là tay mị nhỏ thôi

- Cô ấy chưa bao giờ quên đi cái thuở mới vào nghề   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Thật tuyệt khi thấy Namjoo cố gắng trong mọi điều cô ấy làm  


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment