Friday, July 22, 2016

Daum Cafe: Nam diễn viên giỏi chọn kịch bản drama


- Những diên viên mà tôi tin tưởng mắt nhìn kịch bản: Lee Jong Suk, Kim Soo Hyun, Joo Won

- Từ hồi 'School 2013' là thích rồi ý, từ hồi đó đến giờ phim nào của chàng em cũng xem

- Phim này của Vịt cũng hay trừ 'Dr. Stranger'

- Anh ấy đóng cả 'Princess Prosecutor' nữa đó
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment