Friday, July 15, 2016

Daum Cafe: Một người nổi tiếng trước và sau khi tiền chuyển vào tài khoản
- Trước: Moon Jung Hyuk, sau: Eric

- Tay làm cái động tác gì kia? ㅋㅋ Đang ra dấu 'hoàn tất chuyển tiền' hả?
┗ 'Hoàn tất chuyển tiền' ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đang làm dấu 'Oh Hae Young' đấy

- Tầm quan trọng của trang điểm vào tạo hình ㅋㅋㅋ

- Đọc tít nghĩ liền tới So Ji Sub

- So với So Ji Sub thì 'ngoại hình trước khi nhận tiền' của ông anh này vẫn còn ngon nghẻ chán ^^

- Em nghĩ đến Lee Jin Wook và So Ji Sub trước cơ ㅋㅋㅋ

- Trước sau gì đều đẹp trai hết
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment