Friday, July 8, 2016

Daum: Bè lũ điên dại của trường cấp III Uijeongbu lại bắt đầu rồi


-  Thằng cha Nike là vui nhất ㅋㅋㅋㅋ

- Nhìn quả tạo dáng của Seolhyun mà cười tuột quần  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Nike  daebak

- Tưởng cậu ở hình thứ 4 là Mad Clown thật cơ

- Zico với  Nike ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đẳng cấp của trường Uijeongbu ㅋㅋㅋㅋㅋ Xin cổ vũ cho các thím! 

=


Daum Cafe: Hong Sang Soo và Kim Min Hee của ngày hôm nay

- Á ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mất một lúc mới tìm thấy Kim Min Hee  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Á đù ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Như dự đoán  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chú trọng từng tiểu tiết

- Đệt, đỉnh vãi   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Điên rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Daum Cafe:  Gaviscon của Uijeongbu

-  Thông minh vl ㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ôi, đáng yêu quá ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Trông mặt mấy thằng cu vui thật  ㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment