Wednesday, July 13, 2016

Bài báo: Wonder Girls giành #1 trên 'The Show' sau khi comeback... Lần trở lại ngây thơ nhưng đầy mạnh mẽ của Girlfriend
Nguồn: OSEN - Naver


1. [+2,268, -87] Thích bài mới của WGs cực ㅠㅠㅠㅠ cảm ơn các chị vì đã tồn tại

2. [+1,616, -72] Wow, chúc mừng! Thánh-nder Girls!

3. [+1,542, -69] Hôm nay phiên bản nhảy daebak luôn!! Wonder Girls à chúc mừng #1 nhé ♥

4. [+1,402, -67] Em thích màn nhảy nhót hôm nay cực ㅠㅠㅠㅠ thật biết ơn và hạnh phúc khi làm fan của các chị

5. [+1,231, -59] Chúc mừng #1 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

6. [+331, -26] Bài mới hay lắm, không thể tin nổi là tự sáng tác. Tung bông mừng chiến thắng.

7. [+301, -24] Chiến thắng với một bài hát tự viết... luôn tin tưởng các chị

8. [+248, -17] Mê cái dance version lắm cơ! Nhìn là thấy các chị đã tập tành nhiều. Chúc mừng, tiếp tục giữ phong độ nhé, cố lên!

-

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment