Tuesday, July 26, 2016

Bài báo: [Starcast] Hậu trường lần diễn đầu tiên bài It's Okay It's Okay Fantasy của FeiNguồn: Naver - Naver

1. [+1,565, -140] Trước đây tôi không quan tâm tới Fei, nhưng từ sau phát ngôn biển Đông thì càng ngày càng cảm thấy khoảng cách quá xa vời...

2. [+1,362, -85] Victoria, Fei, Cao Lu, Lay, Zhou Mi... lũ Tàu

3. [+1,217, -87] Chúng ta không cần lũ nghệ sĩ Tàu mà dám nói đất đai nước khác là của chúng nó

4. [+1,300, -120] Album flop lòi... cô ta chọc giận nhiều người quá mà, giờ bị ghét luôn rồi.

5. [+1,073, -67] Cô ta đã đi quá giới hạn và không thể quay lại nữa. Chỉ vì một phút lỡ dại múa phím cho sướng mà không thèm nghĩ... chậc chậc.

6. [+843, -75] Haizzz trước khi đi solo thì phải cẩn thận hơn chứ. Nhạc với vũ đạo cũng khá ổn mà...
7. [+853, -86] Mau hồi hương cho trẫm

8. [+784, -87] Fei trước khi dao kéo xinh hơn, chả hiểu sao...

9. [+700, -79] It's okay, it's okay, phắn về nước đi~~

10. [+633, -69] Mau đuổi tất cả bọn Tàu về nước đi. Cứ ngó lơ chúng nó để chúng nó không kiếm được một xu nào ở nước mình cả.

=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment