Monday, July 4, 2016

Bài báo: SM tiết lộ thêm hai thành viên của NCT127 "Win Win và Taeyong sẽ tham gia"


Nguồn: X Sports News - Naver1. [+5,981, -357] Thật sự muốn hỏi sao SM cứ giữ thằng lừa đảo trong nhóm dù biết rõ nó chỉ khiến hình ảnh của nhóm đi xuống mà thôi.

2. [+4,516, -325] Hình ảnh đã quá tệ rồi, SM sẽ xoay sở ra sao đây tsk tsk  

3. [+4,519, -335] Idol lừa đảo đầu tiên trong ngành giải trí

4. [+3,752, -299] Chẳng hiểu sao SM hậu thuẫn Taeyong dữ vậy

5. [+727, -88] Thấy tiếc cho các thành viên khác. Cả nhóm cứ dính vô cái hình ảnh xấu xí đó vì Taeyong.

6. [+651, -88] Một mình Taeyong phá hoại cả nhóm

7. [+598, -87]  Sao SM lại cho thằng kia vào nữa rồi ㅋㅋㅋㅋ Không có nó thì NCT đã rất thành công rồi ấy chứ, đhs

8. [+558, -84] Cứ thêm nó vào làm gì nhỉ..


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment