Wednesday, July 6, 2016

Bài báo: Se7en tung teaser cho bài hát comeback 'It's Okay'... bài hát tự sáng tác sau 3 nămNguồn: Sports Donga - Nate

1. [+254, -7] Haizz.. Sao lại làm thế chứ. Có bạn gái rồi mà còn đi room salon.. tsk tsk. Độ nổi tiếng cùa Se7en đã két thúc từ cái thời anh ta đi giày có gắn bánh trượt rồi.

2. [+179, -8] Room salon, it's okay~ gogo

3. [+168, -11] So với Yoochun thì vẫn chưa là gì đâu

4. [+17, -4] ? It's không okay

5. [+14, -1] Giờ so với Yoochun thì scandal của anh ta cũng chưa đến nỗi   ㅋ  chắc thế nên giờ mới bắt đầu comeback phải không, cả thiên hạ đang chú ý vào Park Yoochun nên phải tranh thủ cơ hội cuối cùng ㅋㅋㅋㅋ Mị biết hết mánh rồi nhé  ㅋㅋㅋ

6. [+9, -1]  Thím là người duy nhất "okay" với chuyện này đó thím Se7en ạ...

7. [+9, -2] Còn tụi này thì không "okay" đâu

8. [+8, -3] Se7en: Yoochun-ah, cám ơn cưng nhé

9. [+6, -3] Không ô kê ô keo gì hết đâu thằng khốn ạ!!

10. [+5, -3] Chả hiểu sao cứ cố chường mặt ra dù biết sẽ chỉ ăn gạch mà thôi   


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment