Thursday, July 14, 2016

Bài báo: [Độc quyền] CNBLUE sẽ không tham dự 'KCON LA', 'Lý do cá nhân'
Nguồn: TV Report - Nate

1. [+643, -19] Rồi các cậu định đối mặt với Yoo Jae Suk lúc đi show thế nào nữa đây?? ㅋ

2. [+637, -17] "Lý do cá nhân' ㅋㅋ hiển nhiên là phốt của Jung Yonghwa rồi

3. [+550, -18] Tốt hơn là nên đi xin lỗi Yoo Jae Suk trước đi~

4. [+34, -2] Lý do cá nhân cơ đấy, cứ làm như ㅋㅋㅋㅋ Chắc là quá đỗi xấu hổ sau khi đẩy mẹ ra gánh hết trách nhiệm cho số tiền lãi kiếm được trong một tuần chứ gì

5. [+33, -3] Vẫn không hiểu tại sao Lee Jonghyun lại phải nộp phạt trong khi cậu ấy còn chẳng bán số cổ phiếu của mình mà chịu lỗ, trong khi Jung Yonghwa thì được trắng án sau khi bán cổ phiếu và lời được mấy trăm nghìn;;;

6. [+32, -2] Một thanh niên núp váy mẹ, đúng là thằng khốn hết thuốc chữa

7. [+26, -2] Cái 'lý do cá nhân' mà cả đất Đại Hàn này biết rồi ý hả? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+25, -4] Jung Yonghwa là đồ ranh mãnh

9. [+20, -0] Cũng có thể lý do cá nhân là mẹ em không cho đi

10. [+18, -6] Bảo 'lý do cá nhân' mà không thấy ngượng mồm hả?
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment