Wednesday, July 6, 2016

Bài báo: Mizuhara Kiko bất ngờ khoe da thịt trên SNS
Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+754, -16] Xấu thật

2. [+503, -7] Mới sáng ra đã mù con mắt3. [+426, -8] Sao bọn này phải quan tâm nó đang làm gì chứ

4. [+23, -1] Mẹ này xấu vãi, người cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam ㅠㅠ

5. [+21, -1] Đến Kim Heechul còn đẹp hơn nhé

6. [+18, -0] Hỏng mắt bố, xấu vđ ㅋ

7. [+13, -1] Chia tay GD rồi mị chẳng quan tâm cô ta nữa đâu..

8. [+13, -1] Sao tự dưng khoe hàng vậy? Hay đã nhận ra chia tay GD xong là mình chẳng là gì nữa?

9. [+8, -0] A ra đây là lí do người ta cứ bảo "đi mua đôi mắt mới chưa từng thấy cảnh này" ㅡㅡ;;

10. [+8, -2] Ôi xin mẹ đừng tỏ vẻ mình sexy trong khi mẹ không đủ trình...


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment