Monday, July 18, 2016

Bài báo: 'Mask Best Singer' Santorini hóa ra là Girlfriend Eunha 'nổi da gà'


Nguồn: Mydaily - Nate

1. [+476, -55] Làm gì mà tới mức nổi da gà? Tôi là người duy nhất thấy chẳng ngạc nhiên mấy à?

2. [+459, -39] Ngạc nhiên gì cơ?

3. [+397, -50] Nói thật em này hát đâu có hay...

4. [+31, -5]  Chẳng biết là chọn nhầm bài hát hay vốn hát dở, nhưng sân khấu này tệ thật. Và quả cắt mắt hai mí cũng lộ quá;;; Mỗi lần nhìn Eunha là tôi lại thấy ngạc nhiên;

5. [+28, -3] Chẳng dám nhìn vào mắt bạn này ㅠ

6. [+28, -5] Hát cũng được nhưng làm gì tới mức nổi da gà da vịt

7. [+26, -3] Hmm.. khả năng ca hát.. chẳng ấn tượng lắm. Có vẻ dàn khách mời đã phản ứng thái quá rồi.  

8. [+17, -9] Bảo sao hát chán vđ

9. [+16, -6] Em này 20 tuổi thật à? Trông có vẻ hơi già hơn tuổi, với cả đi chỉnh lại cái mắt đi em ơi.  

=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment