Tuesday, July 26, 2016

Bài báo: Kristen Stewart tận hưởng cuộc hẹn trên phố với người tình đồng giới... skinship tự nhiên
Nguồn: Newsen - Nate

1. [+215, -4] Nhưng hình cuối trông kiểu khó chịu lắm

2. [+183, -5] Biểu cảm khó ở vậy mà ㅋㅋㅋㅋ

3. [+108, -3] Có mỗi cô kia trông hạnh phúc thôi  ㅋㅋ

4. [+18, -3] Kristen kiểu "mày cỏ bò bà ra không thì bảo" ấy

5. [+14, -3] Cái cô áo trắng trông khó chịu ra mặt.. ㅋㅋㅋ

6. [+11, -0] Thế éo nào... đã có chuyện gì xảy ra với nữ thần Kristen Stewart mà tôi  từng biết vậy...  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment