Saturday, July 2, 2016

Bài báo: Jung Yonghwa có thật sự là một người con có hiếu? Phát ngôn chính thức đầy mập mờ của FNCNguồn: Kuki News - Nate


1. [+807, -25] ㅋㅋㅋ Có ai thật sự tin tưởng thằng này hả? ㅋㅋㅋ

2. [+806, -26] Có hiếu thì sao còn núp váy mẹ?

3. [+730, -22] Hiếu thảo cái mông tao ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+71, -2] Rõ ràng là mẹ cậu ta đang gánh tội thay con trai. Con dại phạm pháp nên giờ cái phải mang đấy.

5. [+69, -2] So với cậu này thì tôi ưa Lee Jonghyun hơn

6. [+64, -1] Chắc giờ các bà mẹ có thể bán tài sản đứng tên con trai mình như thế.

7. [+60, -1] Có đồ đần nào lại đi tin phát ngôn của FNC không???? Jung Yonghwa là một thằng khốn bán đứng mẹ mình hòng thoát tội.

8. [+59, -1] Nếu có tí 'hiếu thảo' nào hơn nữa thì Jung Yonghwa hẳn đã bán luôn cả đất nước ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+57, -1] Tôi thấy Lee Jonghyun còn trong sạch hơn, đằng thẳng mà nhận tội rồi đóng phạt

10. [+54, -0] Có quá nhiều thứ trong thông cáo của họ mà chúng ta chẳng hiểu, nhưng cảnh sát đã kết luận vô tội rồi thì biết làm sao... Tôi chỉ ngạc nhiên rằng mẹ Jung Yonghwa, một người chưa có kinh nghiệm mua bán cổ phiếu nào, lại 'quản lí' cổ phiếu của con trai và biết canh đúng lúc mua lúc bán, điều mà những người mới chơi phải vật lộn mới hiểu. Chắc trời phú.

11. [+53, -3] Lee Jonghyun tốt hơn vì dám làm dám chịu, trong khi Jung Yonghwa phải lôi mẹ ra làm lá chắn.
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment