Thursday, July 14, 2016

Bài báo: Hôm nay MBLAQ Mir nhập ngũ, vào lực lượng phục vụ cộng đồng
Nguồn: Star News - Naver

1. [+4,169, -133] Người bị hỏng hóc chỗ nào mà được vào phục vụ cộng đồng đấy?

2. [+2,812, -52] Phục vụ cộng đồng? Tại sao?

3. [+2,343, -44] Vì sao cậu này lại được đi phục vụ cộng đồng?

4. [+1,936, -47] Lại phục vụ cộng đồng..?

5. [+1,228, -40] Uh.. okay... ㅋ

6. [+495, -6] Còn nhớ trước khi nhập ngũ tôi đã xem Mir trên 'Real Men', thế mà giờ đây tôi đã xuất ngũ thì cậu ta mới đi phục vụ cộng đồng

7. [+417, -5] Không phải bạn này hồi trước còn đi 'Real Men' à? ㅋㅋㅋ

8. [+382, -4] Làm thế nào mà tất cả người nổi tiếng lại được đi phục vụ cộng đồng vậy... Muốn tụi này tin rằng những cơ thể tập tành, tăng cơ, nhảy nhót trên sân khấu các thứ các thứ lại không đủ khỏe để đi tại ngũ á hả???

9. [+387, -9] Nhờ những đứa mặc cả để đi phục vụ cộng đồng thế này mà những người thực sự không đủ điều kiện sức khỏe phải lăn lộn trong bùn khi đi tại ngũ cho đủ số lượng đấy

10. [+303, -3] Có vẻ có nhiều người nổi tiếng 'ốm yếu' nhỉ ㅋㅋㅋ

11. [+242, -6] Thế lúc đầu sao còn đi 'Real Men'?

12. [+223, -2] Hài cái là bọn sao xẹt này trước thì đủ khỏe để bay lượn nhảy nhót hát hò trên sân khấu thế mà bây giờ đột nhiên lại không thể
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment