Tuesday, July 12, 2016

Bài báo: Girlfriend "Không có nhóm nữ nào ở cùng nhau mà có mối quan hệ khắng khít như chúng tôi"Nguồn: Newsen - Daum

1. [+146, -22] Ý các thím là các nhóm nữ khác thường xuyên cãi lộn à?

2. [+116, -7] Hội nhóm nào cũng thế thôi, cứ ở với nhau thì sẽ có tranh cãi  

3. [+129, -24] Nói chuyện sống chung thì giới tính không liên quan đâu, đã có cái quan niệm kẻ thù lớn nhất của một người phụ nữ chính là một người phụ nữ khác rồi

4. [+89, -19] Mấy chế nói thế thì những nhóm nữ đang sống cùng nhau sẽ thế nào? Tại sao lại hạ thấp người khác xuống thế nhỉ?  

5. [+55, -9] Thế ý mấy người là khác giới tính thì sống sẽ êm ấm nhất à....;; sửa lại lời ăn tiếng nói đi

6. [+58, -14]  Nếu không muốn có kết cục như T-ara thì đừng cô lập thành viên trong nhóm, lộ liễu lắm rồi đấy

7. [+29, -4] Ủa sao các cô lại đi dè bỉu chê bôi những người phụ nữ khác? ㅋㅋㅋㅋㅋ Ghét cái kiểu phụ nữ cũng luôn quan niệm kẻ thù của mình chính là một người phụ nữ khác  ㅋㅋㅋㅋ

8. [+7, -0] ???????????  Tự nhiên nói thế thì các nhóm nữ khác sẽ ra sao? ㅎ;;;;;


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment