Tuesday, July 26, 2016

Bài báo: Cư dân mạng Nhật Bản tấn công Lizzy trong phần bình luận vì đã đăng hình đảo Dokdo


Nguồn: TV Report - Nate

1. [+1,072, -8]  Cô ấy còn chẳng viết cái gì cơ, chỉ là đến thăm đảo và đăng một tấm hình thôi mà, sao phải làm ầm lên? Nếu đất đó là của các người thì cứ thử không mang hộ chiếu mà bước đến xem..

2. [+993, -8] Lizzy làm tốt lắm

3. [+46, -1]  Một ca sĩ Hàn Quốc chụp ảnh trên lãnh thổ nước mình, cùng với quân nhân nước mình, dưới lá cờ tổ quốc mình, có gì sai?

4. [+41, -3]  Bọn này dám lèm bèm cái gì khi cô ấy chụp ảnh cùng anh quân nhân trên đất của Hàn Quốc!!

5. [+38, -2] Ủa người ta chụp ảnh nước của người ta mà, chứ bọn kia muốn gì nữa?   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hẳn nhiên là cờ Hàn Quốc sẽ được giương cao trên lãnh thổ Hàn Quốc rồi, muốn giề? Bọn điên cứ làm loạn lên...

-
Nguồn: Naver

1. [+121, -7] Đi chơi nước mình mà cũng bị ghét hả?

2. [+99, -7] Người Hàn chụp ảnh cờ Hàn, bọn kia tư cách gì hó hé...  

3. [+88, -7] Lizzy, đừng sợ, đó là đảo của mình mà.

4. [+74, -8]  Lizzy quá dữ...

5. [+64, -8] Lizzy làm tốt lắm  ㅋㅋ gút gút


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment