Wednesday, July 13, 2016

Bài báo: Đại diện của Cube, 'Hyuna dời comeback sang tháng Tám... chưa chốt concert của Pentagon' [chính thức]

Nguồn: OSEN - Naver


1. [+874, -10] Cái công ty này sẽ sập trong 5 năm tới cho xem

2. [+510, -4] Hẳn là sa thải công ty vệ sỹ Captain Q qua Kakao Talk ㅋㅋ đúng là loạn

3. [+456, -5] So với hồi trước thì Cube lạc lối rồi ㅋㅋㅋ

4. [+389, -4] Và sao lại sa thải Captain Q?;

5. [+137, -0] Làm thế quái nào mà cái công ty này vẫn còn tồn tại được vậy...? B2ST gánh cả công ty thế mà Cube vẫn không an phận được. Park Choong Min đang làm cái gì không biết ㅋㅋㅋㅋ Đánh mất cổ đông lớn nhất, các nhóm thì lần lượt tan rã với rồi có thành viên rời đi, album thì không được quảng bá, lịch ra mắt thì cứ dời lại... Rồi công ty này sẽ tạch sớm thôi. B2ST ra riêng mà tự lập công ty đi...

6. [+106, -0] Sao lại có thể sa thải công ty vệ sỹ chỉ qua 2 tin nhắn trên Kakao Talk... Rồi nghĩ nghệ sĩ có thể an tâm về sự an toàn của mình mà làm việc?

7. [+98, -2] Cái công ty này sắp tàn đời thật rồi

8. [+88, -0] Vẫn nhớ hay cười nhạo Cube là chẳng có nhân viên nào, thế mà đúng là công ty này không có nhân viên thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ thức tỉnh đi nào Cube ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment