Wednesday, June 1, 2016

Xports News - Naver: Jung Woo Sung, Jo Jin Woong, Eric, những yêu nghiệt ajae bỏ bùa chúng ta
Jung Woo Sung, Jo Jin Woong, Eric, Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Eun Ji Won, Yoo Ji Tae, Jin Goo

(tn: 'ajae' là cách để gọi 'ahjusshi' theo tiếng địa phương Gyeongsang)

1, [+1,243, -19] Woa..Eric giờ đã đến tuổi để gọi là chú rồi hả... Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

2, [+921, -55] Eric mới có 38 thôi mà, giờ này mà gọi là ajae thì hơi sớm nhé

3, [+587, -17] Sao gọi mấy người này là 'ajae' cứ thấy sai sai sao đó... Mình muốn gọi họ là 'oppas' mãi thôi ♡♡♡♡

4, [+256, -9] Chú Ric... anh ấy còn quá trẻ để nằm trong đây

5, [+139, -3] Với tiêu chuẩn của người bình thường thì 38 là ajae cmnr... Nhưng nếu đẹp trai thì vẫn là oppa thôi ㅎㅎ Eric oppa!!!!

6, [+156, -12] Gọi Eric là ajae có hơi... ㅠㅠ Eric #mãiyêu ♡♡

7, [+146, -11] Chắc có thể là do Eric là idol nên gọi ảnh là ajae nghe nó kì kì sao á

8, [+125, -4] Eric vẫn là oppa nhoa~

9, [+112, -1] Sao mấy người có thể cho là tôi sẽ gọi Eric oppa là ajae. Không quen nổi cái chữ đó...

-
Credit: http://bit.ly/1spHovK

No comments:

Post a Comment