Monday, June 6, 2016

tv Report - Naver: 'Running Man', Twice Tử Du sập bẫy Yoo Jae Suk và thua cuộc1. [+3,413, -121] Tất cả những gì mình nhớ là bảng tên dính cứng trên đầu Nayeon ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+2,438, -125] Chú ấy che cho Chaeyoung nữa, ngầu ghê ~ㅎ

3. [+2,329, -140] Nayeon dễ thương kinh ㅎㅎcon bé mà cứ để bảng tên trên đầu thì hay ㅎㅎ

4. [+1,966, -143] Hôm nay Nayeon bùng nổ tiềm năng ㅋㅋ

5. [+1,893, -237] Tử Du à, không sao hết. Em lúc nào cũng xinh

6. [+559, -38] Twice không được lên hình nhiều nhưng xem mấy em ấy chăm chỉ cố gắng hay lắm ㅎㅎ Hết Momo quét sàn đến Nayeon đính bảng tên lên đầu với hi vọng 'Người ta sẽ không xé xuống đâu, đúng không? Em làm thế này không sao chứ?'ㅋㅋ Mấy em ấy đều dễ thương cả, và nhìn Thánh Yoo bảo vệ Chaeyoung mà tim lỡ nhịp ㅠㅠ

7. [+487, -47] Im Nayeon sống

8. [+470, -47] Nayeonie ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đính hẳn quả bảng tên lên đầu mới ciu. Thật tốt khi thấy các em chăm chỉ làm việc

9. [+491, -56] Không sao đâu Tử Du.. Fighting!
_

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment