Tuesday, June 21, 2016

Pann: Tỉ lệ cơ thể không qua chỉnh sửa của các thành viên Gfriend

Phản hồi bài viết: +5

- Ôi ôi Thánh Gfriend

- Wow Yuju với Sowon kìa...

- Yuju đẹp thật đấy..

- SinB daebak

- Ôi cả mấy em đều cao

- Yuju cả Sowon...

- Sowon đê pạc quáo quao quào
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment