Sunday, June 26, 2016

[Pann] Thử lại ghép mặt những người nổi tiếng nào!
Tử Du, Joy, Suzy


Tử Du, Taeyeon, Lee Sungkyung

Sulli, Jung Chaeyeon

Go Ara, Joy, Kim Yoojung


Phản hồi bài viết: [+161][-12]


1. [+106][-10] Cái ảnh ghép Sulli với Chaeyeon trông thường quá, làm mất hết nét đặc trưng của mỗi người rồi còn đâu. Cơ mà cái của Tử Du, Taeyeon và Lee Sungkyung đỉnh vãi ạ. Nhìn như tiên nữ giáng trần ý, đẹp xuất sắc

2. [+90][-9] Go Ara, Yoojung và Joy trông xinh ghê

3. [+76][-7] Tử Du, Taeyeon với Lee Sungkyung nhìn đê bặc thật...

4. [+17][-1] Thớt không nên cho Joy vào ảnh đầu tiên, em muốn xem xem mặt Suzy với Tử Du kết hợp với nhau thì sẽ trông như thế nào

5. [+12][-0] Sulli với Chaeyeon nhìn như Sulli lúc không còn mỡ mặt ý

6. [+9][-4] Đáng ra phải ghép Suzy với Sulli với nhau chứ, Chaeyeon trông tầm thường quá....

7. [+7][-0] Hồi trước có ai đó từng đăng cái này lên PANN, nhìn đỉnh vật vã luôn, là Taemin + Sulli đó
-----


Credit: http://goo.gl/MBR0BT

No comments:

Post a Comment