Thursday, June 2, 2016

[Pann] Teaser Monster của EXO

Phản hồi bài viết
[+202][-13]

1. [+84][-1] 
Sự khác biệt với teaser  Lucky ㅋㅋㅋㅋ

2. [+69][-1] 
Điên cmnr, Sehun đỉnh thiệt.;;;;

3. [+49][-0] Concept này đê bặc quá các mẹ ơi, lại còn có 2 bài chủ đề lận chứ

4. [+26][-0]]  Nếu Overdose là socola latte trắng thì Monster là expresso

5. [+21][-1]Người ta bảo Suho trông gượng gạo cơ mà không phải là ảnh quá đẹp trai sao?

6. [+20][-0] Mị sốc đến nỗi quên cả chuyển bàn phím sang tiếng Hàn (bạn này viết bằng tiếng anh) ㅋㅋㅋㅋㅋ Dù sao thì, lần comeback Sehun đẹp xuất sắc luôn đó... Điên rồi... Sehun là một nam thần chính hiệu ...Đệt...
-----
Credit: http://goo.gl/R58KwL

No comments:

Post a Comment