Monday, June 6, 2016

Pann: SM mài dao cho EXO

Đm xem cái teaser này xem


Phản hồi bài viết: [+301][-14]

1. [+127, -3] Nghiêm túc nhé, Sehun điên hã?2. [+105, -2] Trong khi đó EXO-L đang đùa cợt về đống này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ teaser đẹp cmn điên ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ


Đây là tiệc sinh nhật của Baekhyun, cái cậu kia, biến

3. [+100, -2] EXO đẹp trai dã man con ngan

4. [+47, -0] Buồn cười quá ㅋㅋㅋㅋㅋ'Guahhh!! Me mua Donkkasu cho con!!!! M!!ẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!'
'Mẹ... Donkkasu của con đâu...?'
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment