Monday, June 27, 2016

Pann: Rửa mắt với Instagram của L

Phản hồi bài viết:  [+671][-24]

1. [+223, -2] ㅋㅋ Nhưng khác biệt giữa cười trong selca với cười trong ảnh fan chụp đã chứng tỏ rằng L không-ăn-selca..^^

2. [+183, -1] Oof đến giờ phút này thì quá mệt mỏi với chuyện khen nhan sắc của chàng rồi; anh làm em đau hết cả mồm;;;


3. [+147, -2] Myungsoo nhà chúng em đây ^^....


4. [+52, -0] Sao lại thiếu tấm này nè?


5. [+52, -0] Sự thật là anh L không hề ăn ảnh trong mấy tấm selca nhưng mặt vẫn gánh được ㅋㅋㅋㅋ

6. [+46, -0] Nói thật là xét đẹp trai thì anh này là số 1 trong giới idol

7. [+45, -1] Nghiêm túc này, các cậu thử kể tên ai đẹp trai hơn cậu L đi..?

8. [+45, -0] Góc selca ngàn tấm như một nhưng ciu vê lù hà ㅋㅋㅋ

_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment