Thursday, June 9, 2016

Pann: Hani ngái ngủ


1. [+143, -40] Sao trông cứ như bà nàng cố tình ra cái vẻ thế nhỉ...

2. [+143, -42] Diễn sâu

3. [+112, -49] Khó mà thích được mẹ này ghê

4. [+58, -13] Đang ra cái vẻ công chúa ngủ trên đường đó ha ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+38, -10] Càng xem càng thấy không tài nào chịu đựng nổi.....

6. [+32, -6] Ờ, trông kịch thế kia...

7. [+27, -13] Mặt makeup lồng lộn lên xong ra cái vẻ ngái ngủ ㅋㅋㅋㅋ

8. [+26, -5] Chả biết nữa, bà chị này trông giả tạo thấy mồ, làm cái gì trông cũng diễn diễn ㅋㅋ hành động thì toàn phóng đại ra ㅋ

9. [+24, -5] Đã chim đảng xong xuôi rồi mà còn làm như buồn ngủ đến nỗi không thể mở nổi mắt ㅋ

10. [+22, -9] Cả 3 bình luận top đều nói lên tấm lòng em ㅋㅋㅋ méo yêu thương nổi

11. [+15, -5] Cá là idol nam mà tỏ vẻ ngái ngủ thì fan sẽ kiểu 'ㅠㅠㅠ cưng quá nhìn giống cục mochi chưa kìa', thế nhưng lúc Hani làm thì lại chởi người ta diễn ㅋㅋㅋㅋㅋ

12. [+15, -12] Xinh
_

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment